ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι απαιτητικές συνθήκες της καθημερινότητας αλλά και οι κρίσεις που μπορεί να πλήξουν τους ανθρώπους, τις οικογένειες ή/και τις κοινότητές τους είναι δύο από τις βασικές συνθήκες διαμόρφωσης ευαλωτότητας τόσο ως προς τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις όσο και ως προς την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον (διαπροσωπικές σχέσεις, επαφή με κοινότητες κ.α.).

Με γνώμονα τις σύγχρονες και διαχρονικές προκλήσεις, καθώς και τις επιπτώσεις τους που διαπιστώνονται σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας, το Social Net αποσκοπεί στην ανακούφιση και στη διαχείρισή τους. Η κοινωνική μας υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή/και θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Play Video

Μια πρωτοβουλία του